Χαιρετισμός της Προέδρου της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής

3ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής

"Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάπτυξη  Προγραμμάτων Σπουδών και στη Διδασκαλία"

23 &24 Απριλίου 2016,

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής,

Λευκωσία-Κύπρος

 

Κύριε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Καψάλη,   κ. Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Γαγάτση,   κ. Πρόεδρε της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Διεθνούς Συμποσίου Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής Καθηγήτρια κ. Μαίρη Κουτσελίνη, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι ομιλητές, αγαπητοί συνάδελφοι από την Ελλάδα και την Κύπρο, κυρίες και κύριοι σύνεδροι,  αγαπητοί προπτυχιακοί  και μεταπτυχιακοί  φοιτητές από την Ελλάδα και την Κύπρο,  κυρίες και κύριοι!

Σας καλωσορίζουμε στις εργασίες του 3ου Διεθνούς Συμποσίου Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής με θέμα  «Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και στη Διδασκαλία», που διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής.

Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, σε περιόδους κρίσης για την Ελλάδα και το ελληνικό Πανεπιστήμιο, να διοργανώνεται ένα Διεθνές Συμπόσιο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της καλής  συνεργασίας μεταξύ των δυο Πανεπιστημίων. Ωστόσο, από το βήμα αυτό, θα πρέπει να επισημάνω, ότι για την πραγματοποίηση αυτού του Διεθνούς Συμποσίου συνέλαβε αποφασιστικά,  η αποδοχή της ιδέας από την Καθηγήτρια κ. Μαίρη Κουτσελίνη, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ανοιχτότητας και εξωστρέφειας που την διακρίνει. Η Καθηγήτρια κ. Μαίρη Κουτσελίνη όχι μόνο αποδέχτηκε την ιδέα, αλλά υποστήριξε στην υλοποίηση του 3ου Διεθνούς Συμποσίου καθοριστικά, μαζί με την επιστημονική της ομάδα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αισθάνομαι την ανάγκη να την ευχαριστήσω δημόσια για την καθοριστική συμβολή της, για την κατάθεση της επιστημοσύνης της σε αυτό το Συνέδριο και για τον μαγικό τρόπο που έχει να στέλνει θετικά μηνύματα γύρω της. Σε ευχαριστούμε Μαίρη!!!

Το παρόν Διεθνές Συμπόσιο είναι το 4ο  σε μια σειρά Διεθνών Συμποσίων που διοργανώνονται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αυτή η κανονικότητα στη διοργάνωση Διεθνών Συμποσίων, αποδεικνύει την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης δυναμικής, η οποία αφορά την επιστημονική μελέτη και διερεύνηση ζητημάτων που εμπίπτουν στην επιστήμη της Παιδαγωγικής και της Προσχολικής Παιδαγωγικής. 

 Η ανάγκη για αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου, της σκέψης, της δημιουργικότητας, των ιδιαίτερων ταλέντων και κλίσεων των παιδιών στο σχολείο, συχνά εκδηλώνεται σε νόμους, πολιτικές, μεταρρυθμίσεις και πρακτικές πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων ανά τον κόσμο. Η δημιουργία και υλοποίηση νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, τόσο σε μικροεπίπεδο, όσο και σε μακροεπίπεδο, που να στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος και στη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών, σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, φαίνεται – και χρειάζεται – να ανταποκρίνονται σε αυτήν την ανάγκη. Παράλληλα, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας και η αξιοποίηση εποικοδομητικών μεθόδων διδασκαλίας, που να στοχεύουν σε καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, προβάλλουν ως απαραίτητες παιδαγωγικές επιλογές. Για να υλοποιηθούν όμως αυτές οι παιδαγωγικές επιλογές, επιβάλλεται η συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση και ενίσχυση των διδακτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ως προς την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων, πρακτικών και προσεγγίσεων.

 Λαμβάνοντας υπόψη αυτές και παρόμοιου τύπου προκλήσεις, το 3ο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα “Σύγχρονες τάσεις στην Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών και τη Διδασκαλία”, στοχεύει να αποτελέσει μέσο και χώρο ακαδημαϊκής σκέψης, διεπιστημονικής έρευνας, επαγγελματικής τεκμηρίωσης και αναστοχαστικού διαλόγου, για ακαδημαϊκούς, ερευνητές/τριες, μεταπτυχιακούς / διδακτορικούς φοιτητές/τριες, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και επαγγελματίες στην Εκπαίδευση και την Παιδαγωγική στην παιδική ηλικία.

Το εύρος του ακροατηρίου και η θέρμη που αγκαλιάζεται ένα τέτοιο γεγονός από τους φοιτητές, αλλά και τους επαγγελματίες παιδαγωγούς της προσχολικής και σχολικής ηλικίας, μας γεμίζει αισιοδοξία. Οι εκπαιδευτικοί, οι επιστήμονες της Εκπαίδευσης, ενημερώνονται, συνεργάζονται και δηλώνουν παρόν στις εξελίξεις του χώρου μας.

Επιτρέψτε μου να σημειώσω, ότι ο δραστήριος ρόλος που θα πρέπει να αναλάβουν οι επαγγελματίες του χώρου στην καθιέρωση της ατζέντας για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση, αναφέρεται σε δύο σημεία :

Α) στην υποχρέωση των εκπαιδευτικών, να λειτουργούν ως φορείς αλλαγής και να φέρνουν τη δυναμική της αλλαγής στο χώρο μας…δηλαδή να μετασχηματίζουν τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες  και το πρότυπο της μάθησης, ώστε να εκπαιδεύουμε υπεύθυνους πολίτες, ολοκληρωμένες προσωπικότητες και ευέλικτους εργαζόμενους, μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες….και τα εμπόδια που αυτό φέρνει… και

Β) στην υποχρέωση των εκπαιδευτικών, να λειτουργούν ως σύγχρονοι επαγγελματίες της γνώσης, και της επιστήμης της εκπαίδευσης.

Επομένως, είμαστε οι άνθρωποι που εξ’αντικειμένου πρέπει να οραματιστούμε για την κοινωνία και τους πολίτες του μέλλοντος. Αλλοίμονο όμως, αν εμείς, είμαστε ελλιπώς προετοιμασμένοι για μια τέτοια υποχρέωση…

       Μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης πραγματικότητας και καταγράφοντας τις επιστημονικές και κοινωνικο-πολιτισμικές αλλαγές, αντιλαμβάνεται κανείς και την αναγκαιότητα του 3ου Διεθνούς Συμποσίου με θέμα τις  «Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και στη Διδασκαλία».

       Οι προσδοκίες μας από τις εργασίες του Συνεδρίου είναι, να δοθούν με βάση σύγχρονες ερευνητικές και επιστημονικές προσεγγίσεις, σε διαφορετικά πεδία, ουσιαστικές απαντήσεις, οι  οποίες θα συνεισφέρουν στον επιστημονικό διάλογο και θα  αναδείξουν το ρόλο του σχολείου στην κοινωνική πραγματικότητα,  ως κατ ’εξοχήν πολιτικό και ηθικό ζήτημα, αφού ο τρόπος που εκπαιδεύουμε τους μελλοντικούς πολίτες, ουσιαστικά, παραπέμπει στο είδος της δημοκρατίας που θέλουμε.

    Η συλλογική προσπάθεια που θα καταβληθεί στο πλαίσιο του Συμποσίου, είμαστε  βέβαιοι πως θα δώσει το έναυσμα για έντονο  προβληματισμό και καρποφόρο διάλογο. Αυτό το εγγυάται η συμμετοχή πολλών, εκλεκτών και διακεκριμένων εισηγητών και συνέδρων, με κοινούς στόχους και  κοινά οράματα γι΄ αυτό που σήμερα ονομάζομαι Επιστήμες της Αγωγής.

Για την πραγματοποίηση του 3ου Διεθνούς Συμποσίου Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής στην Κύπρο συνεργάστηκαν επίσης:

-Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ για την πολιτισμική ετερότητα, τον διαπολιτισμικό διάλογο για έναν πολιτισμό ειρήνης.

-Το Πανεπιστήμιο Κρήτης  και η Σχολή Επιστημών Αγωγής,  με το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος, και

- το Πανεπιστήμιο Πατρών με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική ηλικία.

Θερμές  ευχαριστίες εκφράζουμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την αμέριστη συμπαράσταση σε όλες τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και ιδιαίτερα-όπως προανέφερα- στην Καθηγήτρια κ. Μαίρη Κουτσελίνη, για την καθοριστική συμβολή της στη διοργάνωση αυτού του Συμποσίου, στην αγαπημένη και φιλόξενη Κύπρο μας.

Επιτρέψτε μου επίσης και από το βήμα αυτό, να εκφράσω δημόσια τις θερμές μας ευχαριστίες στους διακεκριμένους προσκεκλημένους εισηγητές του Συνεδρίου, οι οποίοι παρά τις δύσκολες συγκυρίες ταξίδεψαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τη Βρετανία, από τα Γιάννενα, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, για να βρεθούν ανάμεσά μας και να μας χαρίσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

 Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της Επιστημονικής και  Οργανωτικής Επιτροπής, τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς  φοιτητές μας από την Ελλάδα και την Κύπρο και ιδιαίτερα τις κυρίες Φλώρια Βαλανίδου και Μάχη Μπούνα, υπ. διδακτόρισσες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αντίστοιχα, για την προσπάθεια που κατέβαλαν για την υλοποίηση και ομαλή διεξαγωγή του Συμποσίου μας, αλλά και για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν με κάθε τρόπο και να ευχηθώ καλή επιτυχία!!

Συνέδρια όπως αυτό, αναδεικνύουν μέσα από την σύγχρονη έρευνα, τον προβληματισμό του παρόντος, αλλά  και τις προοπτικές του μέλλοντος, στο πλαίσιο πάντα, του ότι, η εκπαίδευση είναι «κατεξοχήν πολιτική πράξη».

 Καλώς ήρθατε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου! Καλώς ήρθατε στη Λευκωσία!

Η  Επιστημονικώς Υπεύθυνη του 3ου Διεθνούς Συμποσίου

Μαρία Σακελλαρίου

Καθηγήτρια

 

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επερχόμενο Συμπόσιο

3ο Διεθνές Συμπόσιο (Προ)σχολικής Παιδαγωγικής
23-24 Απριλίου 2016
Λευκωσία, Κύπρος

Ευχαριστίες

Ο παρόν ιστοχώρος δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τον Καθηγητή Πληροφορικής κ. Πέτρο Τζίμα.

Ο κ. Ηλίας Αυδίκος υποστηρίζει τον ιστοχώρο για το 3ο Διεθνές Συμπόσιο 2016.

Το εξώφυλλο του συμποσίου φιλοτέχνησε η Αρχιτέκτονας κα. Χρυσιάννα Καραμέρη.

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με τα Συμπόσια επικοινωνήστε στο:
  earlychildhoodpedagogy(@)gmail.com & floria(@)ucy.ac.cy
  +30 265 100 5884
  +30 6947341910
  +30 6934078689 for English
  Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, Ιωάννινα, Ελλάδα