Πρόσκληση 3ου Διεθνούς Συμποσίου

Ανακοίνωση 3ου Διεθνούς Συμποσίου Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής
Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών και στη Διδασκαλία

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Λευκωσία, 23 – 24 Απριλίου 2016, Κύπρος

 

Μετά και την επιτυχημένη διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Συμποσίου τον περασμένο Μάιο στα Ιωάννινα, το 3ο Διεθνές Συμπόσιο Προσχολικής και Σχολικής Παιδαγωγικής θα φιλοξενηθεί από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου της Κύπρου στη Λευκωσία μεταξύ 23-24 Απριλίου 2016. Το Συμπόσιο θα έχει τίτλο Σύγχρονες τάσεις στην Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών και Διδασκαλία.

Στόχοι & Προτεραιότητες Συμποσίου
Η ανάγκη για αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου, της σκέψης, της δημιουργικότητας, των ιδιαίτερων ταλέντων και κλίσεων των παιδιών στο σχολείο συχνά εκδηλώνεται σε νόμους, πολιτικές, μεταρρυθμίσεις και πρακτικές πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων ανά τον κόσμο. Η δημιουργία και υλοποίηση νέων αναλυτικών προγραμμάτων τόσο σε μικροεπίπεδο όσο και σε μακροεπίπεδο που να στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος και στη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων φαίνεται – και χρειάζεται – να ανταποκρίνεται σε αυτήν την ανάγκη. Παράλληλα, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας και η αξιοποίηση εποικοδομητικών μεθόδων διδασκαλίας που να στοχεύουν σε καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης αλλά και δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος των παιδιών προβάλλουν ως απαραίτητες παιδαγωγικές επιλογές. Για να υλοποιηθούν, όμως αυτές, επιβάλλεται η συνεχής εκπαίδευση, επιμόρφωση και ενίσχυση των διδακτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ως προς την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων, τακτικών και προσεγγίσεων. Ταυτόχρονα, τίθεται, βέβαια, ο προβληματισμός του πώς πρέπει να γίνεται, ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματική, καθώς έχει στην πράξη αποδειχτεί ότι αποπλαισιωμένες και μικρής διάρκειας προσπάθειες επιμόρφωσης και στήριξης εκπαιδευτικών δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές και παρόμοιου τύπου προκλήσεις, το Συμπόσιο με θέμα “Σύγχρονες τάσεις στην Ανάπτυξη Προγραμμάτων και τη Διδασκαλία”, στοχεύει να αποτελέσει μέσο και χώρο ακαδημαϊκής σκέψης, διεπιστημονικής έρευνας, επαγγελματικής τεκμηρίωσης και αναστοχαστικού διαλόγου για ακαδημαϊκούς, ερευνητές/τριες, διδακτορικούς φοιτητές/τριες, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και επαγγελματίες στην εκπαίδευση και την Παιδαγωγική στην παιδική ηλικία.


Για αυτούς τους λόγους, οι διοργανωτές προσκαλούν προτάσεις/περιλήψεις από το ακαδημαϊκό πεδίο της εκπαίδευσης σε σχέση με θεωρία, πρακτική ή/και έρευνα που να σχετίζεται με τις θεματικές προτεραιότητες του συνεδρίου.

Ενδεικτικές θεματικές:
- Προσχολική παιδαγωγική και προγράμματα σπουδών
- Προσχολική εκπαίδευση και Συγκριτική Παιδαγωγική
- Αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων
- Ανάγκες και προοπτικές ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
- Διαφοροποίηση διδασκαλίας και μάθησης
- Ποιότητα στην εκπαίδευση και αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικού
- Ιστορία της Εκπαίδευσης
- Οργάνωση και διαχείριση αλλαγών
- Σύγχρονες τάσεις στην Ανάπτυξη προγραμμάτων
- Χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
- Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και διδακτικές προσεγγίσεις
- Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και διδακτικές προσεγγίσεις
- Επιμόρφωση και Δια Βίου Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
- Έρευνα δράσης ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών
- Προσχολική παιδαγωγική και συνεργασία οικογένειας-σχολείου-κοινότητας
- Αποτελεσματική διδασκαλία
- Αξιολόγηση μαθητή και σχολικού έργου
- Διαπολιτισμικότητα και ετερότητα στην Εκπαίδευση

Σημαντικές Ημερομηνίες
Έναρξη υποβολής προτάσεωn: 30 Σεπτεμβρίου 2015
[Νέα Ημερομηνία] Προθεσμία υποβολή προτάσεων: 10 Φεβρουαρίου 2016
[Νέα Ημερομηνία] Ειδοποίηση για Αποδοχή προτάσεων: 10 Φεβρουαρίου 2016
Προθεσμία για Εγγραφή στο συμπόσιο (για ομιλητές-συγγραφείς): 15 Μαρτίου 2016
Διεξαγωγή 3ου Συμποσίου: 23-24 Απριλίου 2016
Υποβολή τελικών άρθρων: 31 Αυγούστου 2016

Υποβολή άρθρων στο easy chair https://easychair.org/conferences/?conf=ecp2016 
Περισσότερες πληροφορίες στο http://ecp16.earlychildhoodpedagogy.gr/ 

 

Επερχόμενο Συμπόσιο

3ο Διεθνές Συμπόσιο (Προ)σχολικής Παιδαγωγικής
23-24 Απριλίου 2016
Λευκωσία, Κύπρος

Ευχαριστίες

Ο παρόν ιστοχώρος δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τον Καθηγητή Πληροφορικής κ. Πέτρο Τζίμα.

Ο κ. Ηλίας Αυδίκος υποστηρίζει τον ιστοχώρο για το 3ο Διεθνές Συμπόσιο 2016.

Το εξώφυλλο του συμποσίου φιλοτέχνησε η Αρχιτέκτονας κα. Χρυσιάννα Καραμέρη.

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με τα Συμπόσια επικοινωνήστε στο:
  earlychildhoodpedagogy(@)gmail.com & floria(@)ucy.ac.cy
  +30 265 100 5884
  +30 6947341910
  +30 6934078689 for English
  Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, Ιωάννινα, Ελλάδα