Προσυνεδριακή Συνάντηση 2014

2014: Διεθνής Προσυνεδριακή Συνάντηση Προσχολικής Εκπαίδευσης για τη Μετασχηματιστική Παιδαγωγική και τη Μάθηση στην Παιδική ηλικία, Ιωάννινα, 9-10 Μαΐου 2014, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στόχος της διεθνούς Συνάντησης Προσχολικής Παιδαγωγικής ήταν η ενδελεχής διερεύνηση των πτυχών της λειτουργίας του σύγχρονου Νηπιαγωγείου που παραπέμπουν στο είδος της μάθησης που είναι απαραίτητη για τον 21ο αιώνα.

Περισσότερες πληροφορίες στο ecp14.earlychildhoodpedagogy.gr

2o